Oheisista linkeistä löytyvät Itä-Suomen Teollisuusseminaarissa, Siilinjärvellä 3.11.2016 pidetyt esitykset:

 

Esa Näätänen, Teknologiateollisuus ry: Seminaarin avauspuheenvuoro

Heikki Ailisto, VTT Oy: Digitalisuuden tarjoamat mahdollisuudet teollisuudessa

Pekka Uusitupa,  PPTA digi Oy: Tiedonkeruun toteuttaminen teollisuusympäristössä

Mikko Koho, Ponsse Oyj: Tuotannon digitalisointi ja tiedonkeruun hyödyntäminen liiketoiminnassa

Tuomas Räsänen, KPA Unicon Oy: Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin mahdollisuudet ja niiden toteuttaminen 

Jyrki Latokartano, Robotiikkayhdistys ry / Tampereen Teknillinen Yliopisto: Teollisuusrobotiikan globaalit kehityssuunnat 

Teemu Rantala, ABB Oy: Robotiikka piensarjatuotannossa; "Robotti ja ihminen yhdessä"

Antti Remes, Timaco Oy: Robotiikan hyödyntäminen koneistuksessa

Aku Tuunainen, Savonia Ammattikorkeakoulu: Miten oppilaitokset vastaavat robotiikan kehittymisen haasteeseen