Pohjois-Savon teknologiateollisuus tarvitsee digitaalisten teknologioiden osaajia

02.03.2018 14:39

Valmistavan teollisuuden digiteknologian koulutus


Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa valmistavan teollisuuden digiteknologiaan liittyvän koulutuskokonaisuuden.
Koulutuksen tavoitteena on antaa sopivan pohjakoulutuksen omaaville henkilöille valmiudet toimia Pohjois-Savon teknologiateollisuuden digitaalisten teknologioiden asiantuntijoina, joilla on kyky toimia teollisessa ympäristössä sekä valmiudet kehittää ja hyödyntää IoT-teknologiaa, robotiikkaa ja automaatiota sekä lisäävän valmistuksen menetelmiä.
 
Aika: 15.8.2018 - 15.6.2019
Toteutus ja -paikka: pääosin verkkototeutus, lähiopetuspäiviä noin 1 - 3 kuukaudessa Opistotien kampuksella Kuopiossa.
Laajuus: 50 opintopistettä
Hinta: Maksuton. Savonia on saanut tähän koulutukseen avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
 

Lisätietoja sisällöstä ja hakemisesta: https://www.lyyti.fi/p/digiteknologia