Mitä?

NewTech-hanke tarjoaa tukea alueen kone-, energia- ja terveysteknologia-alan sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen edistämiseen sekä digitalisaation mahdollisuuksien käytännön hyödyntämiseen.

Rahoittajina hankkeessa ovat Pohjois-Savon Liitto (Euroopan aluekehitysrahasto) sekä alueen kunnat ja yritykset.

Missä?

Hanke on neljän toteuttajan, Navitas Kehitys Oy, Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n yhteishanke. Toiminta-alueena on Pohjois-Savon maakunta sekä Joroinen ja Pieksämäki.

Milloin?

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 - 31.3.2023. Hanke-esittely