Tietotekniikka ja muut teknologia-alan yritykset


flower

APL Systems Oy

Kuuletko missä vika? – AuresSound™ menetelmä teollisten vikojen tunnistamiseen

APL Systems on tehnyt ääneen pohjautuvaa teollisten laitteiden vikatilanteiden tunnistusta yli kymmenen vuotta.
AuresSound™ tuotteemme tunnistaa poikkeamat tuotantolaitteiden, esim. pumppujen, äänessä. Poikkeamat raportoidaan selkeästi: missä vika, milloin vika havaittiin, mistä on kyse. 

AuresSound™ tuotteemme pohjautuvat älykkäisiin algoritmeihin ja laskentamalleihin, jotka etsivät poikkeamia teollisten kohteiden ja laitteiden ominaisäänistä. Poikkeamien tunnistaminen perustuu sekä taajuustason että äänienergian kokonaissumman analyyseihin. 
Olemme tehneet noin 200 projektia eri teollisuussegmentteihin. Olemmekin johtava organisaatio, joka käyttää vika-analysointiin äänienergiaan perustuvaa summausta.
Autamme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään vikatilanteita tai huoltotarpeita laitoksellasi.

www.apl.fi

 


 
flower

FinnEnergia Oy

FinnEnergian älykkäät energiatehokkuusratkaisut ovat koko Suomen mittakaavassa edistyksellisiä kokonaisuuksia. Ne tuovat ympäristöä ja kukkaroa säästävät tekniset ratkaisut kaikkien organisaatioiden ja kuluttajien ulottuville. Jatkuvaan seurantaan ja optimointiin perustuvat sovellukset ovat helppo ja kustannustehokas tapa osallistua energiansäästötalkoisiin sekä ehkäistä ilmastonmuutosta.
     • Älyverkkojen kysyntäjoustoratkaisut
     • Lämmityksen optimointi
     • Reaaliaikaiset energiamittaukset
     • Vedenkulutuksen hallinta

FinnEnergia on asiantuntijasi, kun tahdot varmistaa kiinteistösi rakennusteknisen kunnon ja kiinteiden energiaratkaisuiden toimivuuden. Asiantuntijaselvityksillä ja -tarkastuksilla sekä niiden pohjalta tehdyillä toimenpiteillä turvataan kiinteistön energiatekninen toimivuus ja rakenteiden tekninen sekä turvallinen kunto myös tulevaisuudessa.
     • Energiaselvitykset ja -tarkastukset
     • Kunto- ja kosteuskartoitukset
     • Sisäilmaselvitykset
     • Tiiveysmittaukset

www.finnenergia.fi


flower

Partshotel

Partshotel ja sen tuottamat palvelut maailman laajuisesti ovat kuopiolaisen innovaation, osaamisen tulosta.
Partshotelin avulla paikannetaan nopealla ja helpolla tavalla tuotteiden saatavuus kera varastosaldojen Partshotelin virtuaalisesta varastosta. Partshotel tehostaa kaikkien toimintaa.
www.partshotel.com


 

JMK Instruments Oy

JMK Instruments Oy on FINAS-akkreditoitu kalibrointilaboratorio. Olemme erikoistuneet kalibroimaan paperin, kartongin ja sellun tuotantolinjoilla olevia neliömassa- ja kosteusantureita. Kalibrointi mahdollistaa tuotannon raaka-ainekäytön ja laadun tarkan hallinnan. Sellun kuivauslinjoilla kalibrointi parantaa myös myyntilaskutuksen luotettavuutta.

Käytämme markkinoinnissa rekisteröityä PRECICAL-tavaramerkkiä. Markkina-alueemme on pääasiassa Suomi ja Ruotsi.

www.precical.fi