NewTech-hankkeen vuosikooste 2021

16.12.2021, Seija Huttunen


Vuonna 2021, hankkeen toisena toteutusvuonna, merkittävänä tehtävänä on ollut edellisenä vuonna aloitettujen yritysten häiriötilannerahoitushankkeiden toteutus. Häiriötilannerahoitusta myönnettiin yrityksille koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Näissä yrityshankkeissa tärkeänä kehitystavoitteena on ollut digitaalisuuden, osaamisen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen ja hankkeen henkilöstö on avustanut yrityksiä kehittämishankkeiden loppuunsaattamisessa. 

Yritysten uutena haasteena on ollut raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat sekä hintojen merkittävä nousu. Teknologiateollisuuden yritysten tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kuitenkin ollut vahvaa ja alan työllisyys pysynyt hyvänä. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu mukautuen vallitsevaan toimintaympäristöön.

Tapahtumien järjestäminen jatkui pääosin etätapahtumina. Yrityskohtaisten kehittämishankkeiden aktivointia tehtiin merkittävästi niin ikään etätyökaluja hyödyntäen.

Kevätpuolella 2021 järjestetyt tapahtumat olivat:

Syksypuolella 2021 järjestetyt tapahtumat olivat:

 

Julkaisut vuonna 2021:

Teknologia Keskisavolainen -teknologialiite
Elinvoimainen teollisuus -teknologialiite
Yritysluettelo -hankealueen teknologiayritykset
Brochure of SME enterprises among project area
 
Tunnuslukuja hankeajalta 2020-2021:

Yrityskontakteja 2201 kpl
Sidosryhmäkontakteja 1527 kpl
Järjestettyjä tapahtumia 29 kpl
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneita yrityksiä 124 yritystä
Yrityskohtaisia investointi- tai kehittämishankkeita 50 kpl
Yrityskohtaisten kehittämishankkeiden tuki hankealueelle 5,0 milj.€
Yrityskohtaisten kehittämishankkeiden kokonaisrahoitus hankealueella 14,4 milj.€