Tuotetiedonhallinta: mikä se on ja miten hyötyä siitä?

10.05.2022, Arto Urpilainen, toimiala-asiantuntija

Tuotetta suunniteltaessa muodostuu suuri määrä erilaisia sähköisiä dokumentteja. Eri ohjelmistoilla tuotetaan 3D-malleja, kokoonpanoja, piirustuksia, taulukoita, tekstitiedostoja ja kuvia, joita säilytetään suunnittelijoiden työasemien omilla kovalevyillä, verkkolevyillä, muistitikuilla ja pilvipalvelimilla nimettynä suunnittelijan oman mielikuvituksen mukaisesti. Jos joskus halutaan hyödyntää vanhaa, olemassa olevaa dokumenttia ja sitä ei etsinnöistä huolimatta edellä mainituilta tallennusvälineiltä löydetä, on helpompaa luoda uusi dokumentti. Ja sitten kun varastossa tehdään inventaariota, samanlaista latanpätkää löytyy kuudella eri osanumerolla. Kuulostaako tutulta?

Ongelmaan on olemassa ratkaisu: tuotetiedonhallintajärjestelmä, Product Data Management tai tuttavallisesti PDM. PDM on sekä käytettyyn suunnitteluohjelmaan että usein myös Windowsin tiedostonhallintaan integroituva ohjelmisto, jonka tehtävänä on hallita suunnitteludokumentaatiota. PDM:n ominaisuuksia ovat muiden muassa:

PDM:ään voidaan rakentaa erilaisia automaattisia toimintoja. Julkaistu piirustus voidaan tulostaa automaattisesti pdf-formaatissa ennalta määrättyyn kansioon, pääsuunnittelija voi saada PDM:n sisäisen viestijärjestelmän kautta ilmoituksen hyväksyttävästä piirustuksesta, tuotteen rakenne voidaan viedä xml-muodossa tuotannonohjausjärjestelmään…

PDM:n hyödyt ilmenevät yleensä virheiden vähenemisenä ja tiedon hallinnan selkeytymisenä. Tieto on oikeaa ja se löytyy helpommin.

Olen rakentanut esittely-ympäristön, kuvitteellisen Demotehdas Oy:n tuotetiedonhallinnan käyttäen Solidworks PDM Professional -ohjelmistoa. Tätä ympäristöä esittelen kahdella videolla, joista ensimmäisessä näytän PDM:n toimintoja ”rivikäyttäjän” näkövinkkelistä.

Katso video: Tuotetiedon hallinta tutuksi, osa 1 –​ Käsitteet ja käyttö 

Toisella videolla keskityn PDM:n hallintatyökaluun ja pääkäyttäjän rooliin järjestelmän ylläpidossa.

Katso video: Tuotetiedon hallinta tutuksi, osa 2 –​ Hallinta ja ylläpito

Jos olet sitä mieltä, että tuotetiedonhallinta voisi tehostaa toimintaasi ja haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

Arto Urpilainen
Toimiala-asiantuntija
NewTech-hanke