Uutiskirje huhtikuu 2020 NewTech

Julkaistu 30.04.2020

NewTech-hankkeen uutiskirje huhtikuu 2020 sisältö:

 

 • Technogrowth 2020 - teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 tuloksia
 • NewTech-hankkeella vastataan teknologiateollisuusyritysten uusiin haasteisiin
 • NewTech LinkedIn’ssä – klikkaa +Follow ja ota osaa keskusteluihin
 • Suomalaisen alihankinnan ekosysteemi yhdessä paikassa 
 • Incoterms 2020 käytännössä ja koronakriisin vaikutus kansainväliseen kauppaan 7.5.2020
 • Tuotannon hienokuormitus -webinaari 12.5. ja 19.5.2020
 • Technoa joustavasti Ylä-Savossa
 • Energia 2020 -messuille vielä kaksi vapaata paikkaa NewTech-yhteisosastolla
 • Häiriötilannerahoitus

 

TechnoGrowth 2020 – teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 tuloksia

Kehittämishankkeen kohderyhmänä oli teknologia- ja energia-alan, sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset Pohjois-Savossa, Pieksämäellä ja Joroisissa. Hankkeella haettiin ratkaisuja yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseen. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä hankealueen kunnat ja yritykset. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2017 – 31.12.2019.

Keskeisimmät toimenpiteet hankkeessa liittyivät pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, digitaalisuuden hyödyntämiseen sekä verkostoitumisen lisäämiseen. Omalta osaltaan hanke myös edisti osaavan työvoiman saatavuutta alueella, mm. yritys-oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä. Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden avulla edistettiin yrityksissä liiketoiminnan kasvua, aktivoitiin yritysten tuotekehitystoiminnan hyödyntämistä ja edistettiin energiatehokkuutta.

Konkreettisina toimenpiteinä toteutettiin mm. seuraavaa: hankkeen yhteisosastot Alihankinta- ja Energia-messuilla; kansainvälistymisfoorumit alueen yrityksissä; messu- ja verkostoitumismatkoja kv-messuille sekä erilaisia verkostoitumista edistäviä valmennus-, koulutus- ja infotapahtumia; rahoitus- ja neuvontatukea yritystoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen; eri maiden markkinainfoja; kansainvälisten projektien rahoitusseminaari; kansainvälistymisvalmennuksia; digitaalisuusseminaareja ja -oppimistilaisuuksia; digikypsyysanalyyseja; digitaalisuuteen, yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, osaamisen kehittämiseen ja investointeihin pohjautuvien kehittämishankkeiden aktivointi yrityskohtaisesti; yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien yhteiset tilaisuudet; hankintafoorumitilaisuudet; Lean-koulutukset sekä 3D-teknologiat-seminaarit.  Hanke järjesti kaikkiaan 65 erillistä tapahtumaa, joihin osallistui 244 yritystä ja lähes 2000 henkilöä. Yrityskontakteja oli yli 1600 kpl ja sidosryhmäkontakteja yli 1100 kpl. Hankehenkilöstö oli mukana yli 80 yrityskohtaisessa kehittämis- ja/tai investointihankkeessa.

Hankkeen toiminnan tuloksena pk-yritysten henkilöstö on osaavampaa ja yritykset ovat kyvykkäämpiä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun. Toimintojen uudistamisen, tuotannon kehittämisen, verkostoitumisen ja digitaalisuuden paremman hyödyntämisen myötä yritykset ovat monelta osin kilpailukykyisempiä toimimaan sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.
Lisätietoja: Juha Valaja, p. 040 484 1012, juha.valaja@navitas.fi.

 

NewTech-hankkeella vastataan teknologiateollisuusyritysten uusiin haasteisiin

NewTech – Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen -hanke on käynnistynyt vuoden 2020 alussa. Hanke tarjoaa tukea Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten alueen kone-, energia- ja terveysteknologia-alan sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen edistämiseen sekä digitalisaation mahdollisuuksien käytännön hyödyntämiseen. Uutta teknologiaa, innovaatioita ja osaamista luovat kasvuyritykset toimivat edelläkävijöinä muuttuvassa globaalissa kilpailussa. Teknologian ja työn murros tarjoaa pohjoissavolaisille yrityksille hyvän mahdollisuuden menestyä kansainvälisillä markkinoilla mutta myös haasteen pysyä mukana kehityksessä.

Hankkeessa yrityskohtaisten investointi- ja kehittämishankkeiden suunnittelun avustaminen ja kenttätyö alueen yrityskentässä on tärkeässä roolissa. Lisäksi hanke järjestää mm. verkostoitumistilaisuuksia, seminaareja ja info- tilaisuuksia. Yritysten kasvua ja osaamisen kehitystä edistetään järjestämällä kehittämisklinikoita, kansainvälistymisfoorumeja sekä messuosallistumisia ja messumatkoja kotimaahan sekä ulkomaille.

Hanke hyödyntää jo vakiintunutta Technogrowth-brändiä. Tapahtumia ja toimenpiteitä voit seurata osoitteessa https://www.technogrowth.fi josta löydät myös hankehenkilöiden yhteystiedot. Yhteystiedot löydät myös tämän uutiskirjeen loppuosasta. 

NewTech-hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajat Iisalmen teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä alueen kunnat ja yritykset. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.9.2022.

 

NewTech LinkedIn’ssä – klikkaa +Follow ja ota osaa keskusteluihin
Olemme mukana myös sosiaalisessa mediassa - tule kuulolle ja jakamaan hyviä käytäntöjä kanssamme! Tässä linkki.

 

Suomalaisen alihankinnan ekosysteemi yhdessä paikassa

Alihankinta.info -portaali alihankintaverkostojen tueksi

Alihankinta.info -portaalissa yritykset hakevat alihankkijoita tarvitsemiensa palveluiden perusteella. Portaali tukee alihankintaverkostojen säilymistä ja mahdollistaa uusien yhteistyökumppaneiden löytämisen poikkeustilanteessa ja sen jälkeen. Palvelussa on metallialan lisäksi muovi- ja elektroniikka-alan yrityksiä.

Palvelu laajenee kansalliseksi Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeen avulla. Hanke kustantaa seutukaupunkien yrityksille näkyvyyden portaalissa vuoden 2022 loppuun asti. Linkki portaaliin tästä.

 

Incoterms 2020 käytännössä ja koronakriisin vaikutus kansainväliseen kauppaan 7.5.2020

Kansainvälinen kauppakamari ICC järjestää Incoterms 2020 käytännössä -webinaarin torstaina 7.5.2020 klo 9.00 - 10.30. Tilaisuus on suunnattu kansainvälisen kaupan parissa työskenteleville, yritysten vienti-, tuonti- ja logistiikka-asiantuntijoille sekä sopimusten, riskienhallinnan ja vakuutusten kanssa toimiville. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

 

Tuotannon hienokuormitus -webinaari 12.5. ja 19.5.2020

Mitä asioita tuotannossa kannattaa ja pitää ohjata, miksi niitä pitää ohjata sekä miten tuotantoa ohjataan onnistuneesti erilaisissa kysynnän volyymin ja tuotannon joustavuustarpeiden tilanteissa.

Webinaari koostuu kahdesta erillisestä kolmen tunnin mittaisesta luennosta verkossa:

Osa 1: 12.5.2020 klo 9.00 - 12.00

Osa 2: 19.5.2020 klo 9.00 - 12.00

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

 

Technoa joustavasti Ylä-Savossa

Joustavalla koulutuksella, elinikäisellä oppimisella ja kehittämistyötä tukevilla palveluilla on tärkeä osa teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Teknologia-alan osaamista, koulutusta ja kehittämispalveluita tarjoavat tahot esittäytyvät online-tilaisuuksissa ja kertovat koulutus- ja TKI-tarjonnastaan. Mukana tilaisuudessa ovat Ylä-Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja alueella toimivat hankkeet. 

Aikataulu

Tilaisuudet järjestetään verkossa toukokuussa neljänä perättäisenä keskiviikkona klo 13.00 - 14.00.

Teemat

 • 6.5.2020 Johtaminen, projektinhallinta sekä henkilöstöhallinto
 • 13.5.2020 Myynti ja markkinointi sekä kansainvälistyminen
 • 20.5.2020 Digitaalisuus
 • 27.5.2020 Tuotekehitys, tuotantotekniikka sekä huoltopalvelut

Lisätietoja: Reijo Hynynen, reijo.hynynen[at]yla-savo.fi, puh. 040 7537 201.

Ilmoittautuminen tästä linkistä. 

 

Energia 2020 -messuille vielä kaksi vapaata paikkaa NewTech-yhteisosastolla

Energia 2020 -messut järjestetään Tampereella 20.-22.10.2020. Suomen suurin energia-alan tapahtuma yhdistää energiantuotannon, sähkönsiirron ja energian varastoinnin, energian käyttäjät sekä ympäristöalan ja kiertotalouden ja kiinteistöjen päättäjät saman katon alle. Tämän vuoden tapahtuma esittelee kestäviä, älykkäitä, tuotantotehokkaita ja moderneja ratkaisuja energia-alan murrokseen.

NewTech-hanke on varannut tapahtumaan 56m2 yhteisosaston (A-halli H2), johon on vielä 2 paikkaa vapaana. Lisätiedot ja varaukset: Tiina Kaksonen, p. 050 558 2600, tiina.kaksonen@navitas.fi.

 

 

Häiriötilannerahoitus

Katso kaikki ajantasainen tieto:  

Business Finlandin verkkosivulta

ELY-keskuksen verkkosivulta

 

 


NewTech-hankehenkilöiden yhteystiedot

Ole rohkeasti yhteydessä yhdyshenkilöihin kun yrityksellesi on ajankohtaista esimerkiksi yrityskohtainen investointi- ja kehittämishanke tai tukitarve koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa.

 

Projektijohtaja Juha Valaja, p. 040 484 1012, juha.valaja@navitas.fi
Toimiala-asiantuntija, kansainvälistyminen ja vienti, Tiina Kaksonen, p. 050 558 2600, tiina.kaksonen@navitas.fi
Kenttäpäällikkö, Juha Mikkonen, p. 040 769 2311, juha.mikkonen@navitas.fi
Projektiassistentti Seija Huttunen, p. 044 768 9282, seija.huttunen@navitas.fi

 

Projektipäällikkö Reijo Hynynen, p. 040 753 7201, reijo.hynynen@yla-savo.fi

 

 

Projektipäällikkö Martti Kettunen, p. 020 746 4622, martti.kettunen@savogrow.fi

 

 

Projektipäällikkö Jari-Pekka Jääskeläinen, p. 044 785 6993, jari-pekka.jaaskelainen@savonia.fi
Toimiala-asiantuntija, digitaalisuus, Kai Kärkkäinen, p. 044 785 6297, kai.karkkainen@savonia.fi
Projektisuunnittelija, Kirsi Tukiainen, p. 044 785 6768, kirsi.tukiainen@savonia.fi

Toimiala-asiantuntija (tuotantoteknologia, automaatio, robotiikka, hitsaus, kehittäminen), Joni Andersin, p. 044 785 6273, joni.andersin@savonia.fi
Toimiala-asia
ntuntija (tekninen suunnittelu, tuotetiedonhallinta, lisäävä valmistus), Arto Urpilainen, p. 044 785 6310, arto.urpilainen@savonia.fi