Maksuttomat teematilaisuudet; Motivoiva johtaminen ja hyvinvoiva työyhteisö

07.01.2016 13:19

Motivoiva johtaminen ja hyvinvoiva työyhteisö on merkittävä menestystekijä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Motivoitunut työntekijä pystyy vastaamaan paremmin toimintaympäristöä koskeviin haasteisiin ja siten parantamaan merkittävästi yrityksen kilpailukykyä.

TechnoGrowth -hanke tarjoaa aiheesta ½ päivän maksuttomat teematilaisuudet, joissa käsitellään seuraavia aihealueita:

Teematilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki, joita aihe kiinnostaa. Saman sisältöiset tilaisuudet järjestetään neljällä paikkakunnalla seuraavasti:

Teematilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Talentree Oy:n kanssa.

TERVETULOA!