Tekes ja Finpro yhdistetään, Business Finland aloittaa 1.1.2018

31.03.2017 08:28

Tekes ja Finpro yhdistetään, ulkoministeriön rooli vienninedistämisessä vahvistuu

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.3.2017 10.04
Tiedote

Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja kansainvälistymispalveluja tarjoava Finpro yhdistetään työnimellä Business Finland kulkevaksi uudeksi toimijaksi. Business Finland kokoaa saman katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Uuteen organisaatioon siirtyy noin 600 asiantuntijaa.

Ulkomailla yhteistyötä ulkoministeriön kanssa tiivistetään ja lähetystöjen päälliköt ottavat laajempaa vastuuta kokonaisuudesta myös yritysten viennin ja kansainvälistymisen osalta. Yhdessä edustustojen kanssa Business Finland muodostaa aiempaa vahvemman Team Finland -verkoston maailmalla.

Hallitus linjasi asiasta maanantaina strategiaistunnossaan. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää välittömästi valmistelut uuden toimijan muodostamiseksi. Tavoitteena on, että Business Finland aloittaa vuoden 2018 alussa.

Uudistuksen avulla voidaan huomioida paremmin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koko elinkaari. Yhtenäinen palvelupolku jatkuu tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehityksestä aina innovaation markkinoille viemiseen asti eikä ketju katkea missään vaiheessa, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.

Tekes ja Finpro ovat tehneet hyvää työtä, mutta yhdistämisellä voidaan purkaa osittaisia päällekkäisyyksiä ja vapauttaa tekeviä käsiä kentälle, Lintilä jatkaa.

Uudistuksella tavoitellaan suuremman henkilömäärän kohdentamista asiakaspalveluun sekä Suomessa että ulkomailla. Tekesin ja Finpron yksiköiden, eli Export Finlandin, Invest Finlandin ja Visit Finlandin, tehtävät eivät uudistuksessa muutu, mutta tapa organisoida ja tuottaa palvelut yhtenäistyy.

Muutoksen lähtökohtana on parantaa asiakkaiden eli kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien yritysten palvelua. Asiakasta palvellaan vastaisuudessa yhdestä organisaatiosta kahden sijaan. Uudella mallilla päästään lähemmäs Team Finlandin yhden luukun palvelulupausta, elinkeinoministeri Lintilä sanoo.

Uudistus mahdollistaa vienninedistämisen resurssien painopisteen siirtämisen Suomesta ulkomaanverkkoon, kuten menestyneimmissä kilpailijamaissamme on tehty, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Samalla vienninedistämisen merkitystä suurlähetystöjen työssä lisätään vahvistamalla suurlähettilään roolia koko Team Finland -työn maajohtajana ja toisaalta uuden Business Finlandin roolia vienninedistämisen sisältöjen johtamisessa myös ulkoministeriön resurssien osalta, Mykkänen kertoo.

Nyt tehtävät muutokset ovat osa viime syksynä käynnistettyä Team Finland -uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on tukea hallituksen tavoitetta kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto
Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätiedot:
erityisavustaja Jannika Ranta, p. 029 50 47165, työ- ja elinkeinoministeriö.
diplomaattiavustaja Marja Koskela, p. 029 535 0633, ulkoministeriö.
alivaltiosihteeri Petri Peltonen, p. 029 50 63662, työ- ja elinkeinoministeriö.