Barentsin alueen markkinaselvitys

30.08.2017 14:26

Kuva: Storvik & Co Oy

Barentsin alue on yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueista, joka tarjoaa investointi- ja vientimahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.
TechnoGrowth-hanke tilasi keväällä 2017 Barentsin alueen markkinaselvityksen Storvik & Co Oy:ltä ja Bjorn Storvik'n tekemä raportti alueen mahdollisuuksista esiteltiin Pohjois-Savon Teknologiateollisuuden Business Forum - tapahtumassa Kuopiossa 24.8.2017.
Alueen teollisuus käsittää kalastuksen ja öljyteollisuuden lisäksi mm. kaivos- ja terästuotantoa, sellu- ja paperiteollisuutta, voima- ja energiatuotantoa ja laivanrakennusta.
Alueen vetovoimaa ja investointihalukkuutta lisää pohjoisen merireitin pidempi ja turvallisempi käyttöaika, joka lyhentää alueen teollisuuden kuljetuskustannuksia huomattavasti. Lue Bjorn Storvik'n raportti kokonaan täältä.

Barentsin alueen tapahtumia tulossa mm.


www.storvik.com