Tuotekehitys apua yrityksille

11.01.2018 08:00

Savonian tuotekehityskurssi etsii toimeksiantoja
 

Savonia AMK:lla toteutetaan keväällä 2018 toista kertaa moniammatillinen tuotekehityskurssi #SavoniaIPD, joka kestää koko kevään.
 
Tuotekehityskurssilla kehitetään asiakaiden toimeksiannosta tuotteita selvittäen niiden asiakastarpeita sekä luoden niille myynti- ja markkinointiaineistoa. Kurssilla ovat osallisina liiketoiminnan kehittämisen sekä myynnin ja markkinoinnin tradenomit, konetekniikan insinöörit sekä osa muotoiluopiskelijoista. Tänä keväänä mukaan saataneen myös IT-puolen insinööriopiskelijoita, mahdollisesti myös sähköpuolen insinöörejä. Jokainen kehittäjätiimi on moniammatillinen, koostuen em. alojen osaamisesta. Tiimejä tullee olemaan n. 30 ja niissä opiskelijoita 5-6 henkilöä kussakin. Tiimeihin kuuluu myös kansainvälisiä opiskelijoita.
 
Tiimeille tarvitaan nyt toimeksiantoja, eli kehitettäviä tuotteita ja niiden kaupallisia konsepteja.
Tuoteideoita keräämme tämän joulukuun ja tammikuun alun ajan
 
Toimeksiannon hinta on 500 € + alv ja tiimejä ohjaavat sekä liiketalouden, myynnin, tekniikan ja muotoilun opettajat.
Yhdellä toimeksiannolla yritys saa 2-3 tiimiä kehittämään erilaisia ratkaisuja annetulle toimeksiannolle.
Toimeksiannon antajalta edellytämme sitoutumista opiskelijoiden ohjaamiseen omalta osaltaan sekä osallistumista (2-3 krt) opiskelijoiden kanssa yhteisiin tilaisuuksiin kevään aikana.
 
Lisätiedot
Päivi Vestala
Palveluliiketoiminnan lehtori, liiketalous ja tekniikka
Savonia-ammattikorkeakoulu                                 
PL 88, (Opistotie 2, huone B3113) 70101 Kuopio
Puh. 044 785 6990
paivi.vestala@savonia.fi