HAKU KÄYNNISSÄ 30.4. saakka! Valmistavan teollisuuden digiteknologian koulutus

24.04.2018 12:34

Pohjois-Savon teknologiateollisuus tarvitsee digitaalisten teknologioiden osaajia


Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa valmistavan teollisuuden digiteknologiaan liittyvän koulutuskokonaisuuden.
Koulutuksen tavoitteena on antaa sopivan pohjakoulutuksen omaaville henkilöille valmiudet toimia Pohjois-Savon teknologiateollisuuden digitaalisten teknologioiden asiantuntijoina, joilla on kyky toimia teollisessa ympäristössä sekä valmiudet kehittää ja hyödyntää IoT-teknologiaa, robotiikkaa ja automaatiota sekä lisäävän valmistuksen menetelmiä.

Haku on käynnistynyt ja jatkuu 30.4.2018 klo 15.00 saakka.
Koulutukseen valitaan 25 opiskelijaa pohjakoulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen perusteella. Koulutus on osallistujille maksuton.
 
Aika: 15.8.2018 - 15.6.2019
Toteutus ja -paikka: pääosin verkkototeutus, lähiopetuspäiviä noin 1 - 3 kuukaudessa Opistotien kampuksella Kuopiossa.
Laajuus: 50 opintopistettä
Hinta: Maksuton. Savonia on saanut tähän koulutukseen avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
 

Lisätietoja sisällöstä ja hakemisesta: https://www.lyyti.fi/p/digiteknologia

Lisätietoja
Yliopettaja Esa Hietikko
PL 88 (Opistotien kampus), 70101 Kuopio
puh. 044 785 6378
esa.hietikko@savonia.fi


Yliopettaja Arto Toppinen
PL 88 (Opistotien kampus), 70101 Kuopio
puh. 044 785 6222
arto.toppinen@savonia.fi