Ilmoittautuminen 4.5.2018 mennessä / LUT:n järjestämä Kansainvälinen hitsauskoordinoija IWE/IWT -koulutus alkaa Lappeenrannassa toukokuussa

23.04.2018 14:00

IWE/IWT -kurssi 21.5.2018 - 1.3.2019 LUT/Lappeenranta

HUOM! Ilmoittautuminen päättyy 4.5.2018 tai kun kurssi on täynnä

Kansainvälinen hitsauskoordinoija IWE/IWT -koulutus antaa kattavan kuvan modernista hitsaustuotannosta ja pätevöittää toimimaan SFS-EN ISO 3834 ja SFS-EN 1090 mukaisena hitsauskoordinoijana. Ohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat kansainvälisen hitsausinsinöörin (IWE) tai kansainvälisen hitsausteknikon (IWT) pätevyyden pohjakoulutuksen mukaan. Kansainvälinen hitsausinsinöörin ja -teknikon pätevöityskoulutus perustuu hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön International Institute of Weldingin (IIW) hyväksymään International Welding Engineer/Technologist -koulutusohjelmaan.

MIKSI?

Teollinen tuotanto on yhä kilpaillumpaa ja kansainvälisempää. Siksi laatu, tuottavuus ja taloudellisuus nousevat yhä tärkeämpään asemaan. Yritykset tarvitsevat kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita menestyäkseen kansainvälisessä kilpailuympäristössä.

Teollisen tuotannon menestys on kiinni ihmisistä. He tarvitsevat voimavarakseen tarvittavan tietotaidon. Huipputuotteen laatu varmistetaan pätevöitymisen kautta. Hitsaustuotannosta vastaava tarvitsee vankkaa suunnittelun, materiaalien, prosessien ja tuotannon osaamista. Syventymällä omaan erikoistumisalaasi ja laajentamalla näkemystäsi luot menestyksen edellytykset niin yrityksellesi kuin omalle urallesikin IWE/IWT - koulutuksessa pääset mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin hitsausalan verkostoihin.

KENELLE?

Yrityksille, jotka ymmärtävät tuottavuuden, taloudellisuuden ja laadun olevan kilpailukyvyn edellytyksiä. Erityisesti metalli - ja rakennusteollisuudelle, suunnittelutoimistoille ja tarkastuslaitoksille.

Suunnittelu-, valmistus-, tarkastus-, osto-, ja koulutustehtävissä toimiville. Niille, jotka vastaavat laadusta, koordinoinnista, prosesseista tai tuotannon valvonnasta.

Teknikoille, insinööreille ja diplomi-insinööreille.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja, koulutuksen hinta ja ilmoittautuminen kurssin nettisivuilta

Kurssinjohtaja Antti Martikainen
puh. +358 50 342 7317
antti.k.martikainen@lut.fi