Tuotannon hienokuormitus -webinaarisarja

30.04.2020 15:28

Tuotannon hienokuormitus -webinaarisarja sisältää kaksi 3 tunnin mittaista luentoa verkossa

Osa 1 12.5.2020 klo 09.00 - 12.00 ja osa 2 19.5.2020 klo 09.00 - 12.00

Webinaarissa annetaan osallistujalle ymmärrys siitä, mitä asioita kappaletavaratuotannossa kannattaa ja pitää ohjata, miksi niitä pitää ohjata ja siitä, miten tuotantoa ohjataan onnistuneesti erilaisissa kysynnän volyymin ja tuotannon joustavuustarpeiden tilanteissa.Yhtenä webinaaripäiviä läpileikkaavana erityisteemana tarkastellaan sitä, mitkä ovat hyvin ohjattavissa olevan tuotannon ja pitävien toimitusaikataulujen perusedellytykset. Lyhyiden aihejohdantojen jälkeen asioita käydään läpi todellisten tuotantoesimerkkien avulla.

Sisältö

Osa 1: 12.5.2020 klo 09.00 -12.00

§  Miten ja mihin perustuen tehtaan toimintoja ohjataan?

§  Tuotteen ja tuotantojärjestelmän rakenteen vuorovaikutus hyvän ohjattavuuden perustana

§  Tuotantojärjestelmätyypit ja niiden  soveltaminen asiakastarpeen ja kysynnän mukaan

§  Tuotantosuunnitelma vuotuisen toiminnan pohjana

§  Tehtaan hienokuormitus valmistavassa teollisuudessa

§  Kotitehtävä

Osa 2: 19.5.2020 klo 09.00 -12.00

§  Lyhyt kertaus osaan 1

§  Tehtävän purku

§  Toimitusketjun vaikutus tehtaan suunniteltuun toimintaan

§  Vaihtelun ja poikkeamien vaikutus läpäisyaikaan ja toimitusaikapitoon

§  Jäädytetyn jakson merkitys vaihtelun eliminoinnissa

§  Yleisimmät tuotannon ohjaustavat ja niiden  soveltuvuuden alueet

Kouluttajana  toimii professori, TkT Seppo Torvinen, T2O Consulting Oy

Webinaarisarja on maksuton.

Webinaari toteutetaan etäluentona verkossa. Tarvitset tietokoneen/tabletin, internetyhteyden ja kaiuttimet & mikrofonin/headsetin osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

 

Ilmoittaudu tästä

 

 
Osallistumislinkki lähetetään vain ennakkoon ilmoittautuneille. Osallistujamäärä on rajoitettu (max. 100 osallistujaa).

Lisätietoja

Harri Komulainen, harri.komulainen@savonia.fi, puh. 044 785 5548

Webinaarin järjestää Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa, HitTek -hanke