Kansainvälinen hitsausneuvoja (IWS) -koulutus Kuopiossa

18.11.2020 12:17

Savon ammattiopisto järjestää 14.1.2021 - 10.12.2021

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen.

IWS-koulutuksessa opetetaan muun muassa hitsausmenetelmien, materiaalien hitsattavuuden, rakenteiden suunnittelun, mekanisoinnin sekä hitsauksen laadunvarmistuksen perusteet.
 
Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutukseen on pääsyvaatimuksena vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus tekniseltä alalta ja kolme vuotta työkokemusta joko hitsauksesta tai hitsauksen suunnittelusta, työnjohdosta tai tarkastuksesta. Vaihtoehtoisesti taustalla voi olla toisen asteen koulutus esim. kaupalliselta alalta ja lisäksi vähintään neljä vuotta työkokemusta kone- ja metallialalta.

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutus IWS sopii hitsaajille, työnjohdossa, tarkastustoiminnassa, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä sekä myyntitehtävissä toimiville henkilöille.

Koordinoija vastaa mm. hitsaajien ja hitsausohjeiden (WPS) pätevöinnistä sekä valmistuksen valvonnasta ja toimii hitsauskoordinaattorina yrityksessä.
 
Lisätietoja:
 
Miika Räsänen
miika.rasanen@sakky.fi
0447854173
 
Jukka Saastamoinen
jukka.saastamoinen@sakky.fi
0447854246