ELY:n kehittämisavustuksen asetusmuutos voimassa 30.6.2021 saakka

04.01.2021 15:28

- väliaikainen valtiontuki max 800 000 e (ei vaikuta de minimis -kiintiöön)

- voidaan tukea myös pieniä yrityksiä, joilla on ollut liiketoimintavaikeuksia aiemmin kuin 1.1.2020

Yrityksen kehittämisavustuksella tuetaan pk-yritysten liiketoiminnan uudistumista

 
Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskusten ympäri vuoden myöntämä avustus. ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.
 
Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta aina merkittävän osan itse.
 
Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Hakea voi milloin tahansa, mutta ennen hankkeen aloittamista.
 
Kesäkuun 2021 loppuun asti voimassa olevat muutokset yrityksen kehittämisavustukseen koskevat kehittämisavustuksen myöntämistä väliaikaisena valtiontukena sekä mahdollisuutta myöntää avustusta pienille yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa ennen 1.1.2020. Asetusmuutoksella ei siten ole säädetty uudesta tukimuodosta.
 
Lisätietoja täältä