Tuotekehityksen työpaja 3.9.2021 alkaen

09.06.2021 16:10

NewTech-hankkeen työpajassa esitellään systemaattinen tapa johtaa yrityksen tuotestrategiaan sopiva tuoteuudistuksen tekninen konsepti.

Kohderyhmä: Koulutus sopii uuden tuotteen kehittämiseen osallistuville.
Toteutustapa: Teams työpaja
Aikataulu: 3.9., 7.9. ja 9.9. klo 8.30 alkaen.
Paikka: Teams
Hinta: Maksuton tilaisuus
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen 20.6.21 mennessä ilmoittautumislomakkeella: https://bit.ly/2RtUNop

Kouluttaja, lisätietoja:  Kai Kärkkäinen, Savonia-amk, 044 785 6297, kai.karkkainen@savonia.fi

Tuoteominaisuuksien luokittelun ja painotusten määrittelyn yhteydessä tutustutaan pariin mielenkiintoiseen menetelmään eli
Kano-malliin sekä Analyyttiseen hierarkiaprosessiin. Lopullinen tuoteominaisuuden tärkeys määritetään myynnin, loppukäyttäjän
sekä tuotestrategian näkökulmasta. QFD-sovellusta hyödyntäen määritetään ominaisuuksien ja keinospesifikaatioiden yhteys sekä
lasketaan keinospesifikaatioiden painotukset. Tämän jälkeen varmistetaan, että kaikki tärkeät tuoteominaisuudet toteutuvat ja
täydennetään konseptia. Lopuksi määritetään tekniset spesifikaatiot sekä määritetään niiden tavoitearvot simulaatiossa saavutettava kate huomioiden.


Tilaisuus on maksuton, ja siihen otetaan mukaan kymmenen ensimmäiseksi ilmoittanutta. Työpajassa kehitettävänä casetuotteena
käytetään sähkömoottoripyörää. Työpajassa läpikäytävä menetelmä on kehitetty EU-rahoitteisessa BisTech-hankkeessa.

Koulutuksen esite