Tuotekonseptoinnin työpaja 3.2. alkaen

07.01.2022 09:18

Koulutus sopii uuden tuotteen kehittämiseen osallistuville.

Aikataulu:
3.2., 10.2. ja 17.2. klo 8.30 alkaen.

Toteutustapa:
Verkkototeutus

NewTech-hankkeen työpajassa esitellään systemaattinen tapa johtaa yrityksen tuotestrategiaan sopiva tuoteuudistuksen tekninen konsepti. Asiakastarpeiden, ideoiden ja tunnistettujen ongelmien pohjalta johdetaan tuoteominaisuushierarkia, arvioidaan ominaisuuksien ja spesifikaatioiden merkitys asiakkaalle sekä asetetaan spesifikaatioiden tavoitearvot myynnin ja katteen simulaatiossa.

Tuoteominaisuuksien luokittelun ja painotusten määrittelyn yhteydessä tutustutaan pariin mielenkiintoiseen menetelmään eli Kano-malliin sekä Analyyttiseen hierarkiaprosessiin. Lopullinen tuoteominaisuuden tärkeys määritetään myynnin, loppukäyttäjän sekä tuotestrategian näkökulmasta. QFD-sovellusta hyödyntäen määritetään ominaisuuksien ja keinospesifikaatioiden yhteys sekä lasketaan keinospesifikaatioiden painotukset. Tämän jälkeen varmistetaan, että kaikki tärkeät tuoteominaisuudet toteutuvat ja täydennetään konseptia. Lopuksi määritetään tekniset spesifikaatiot
sekä määritetään niiden tavoitearvot simulaatiossa myynti ja kate huomioiden.

Tilaisuus on maksuton, ja siihen otetaan mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittanutta. Esimerkkituotteena työpajassa käytetään sähkömoottoripyörää. Konseptointimenetelmä on kehitetty EUrahoitteisessa BisTech-hankkeessa.

Kouluttaja, lisätietoja:
Kai Kärkkäinen, Savonia-amk
044 785 6297, kai.karkkainen@savonia.fi

Koulutuksen esite

Ilmoittautuminen