Tuotekonseptoinnin työpaja 23.11. alkaen

15.08.2022 16:37

Koulutus sopii uuden tuotteen kehittämiseen osallistuville.

Aikataulu:
23.11., 29.11. ja 1.12., klo 8.30 alkaen.

Toteutustapa:
Verkkototeutus

NewTech-hankkeen työpajassa esitellään systemaattinen tapa määritellä tuoteuudistuksen tekninen konsepti. Asiakastarpeiden, ideoiden ja tunnistettujen ongelmien pohjalta johdetaan tuoteominaisuushierarkia, arvioidaan ominaisuuksien ja spesifikaatioiden merkitys asiakkaalle sekä asetetaan spesifikaatioiden tavoitearvot myynnin ja katteen huomioivassa simulaatiossa.

Konseptointitekniikkana työpajassa käytetään soveltaen QFD:nä tunnettua menetelmää, jota täydennetään useilla menetelmillä.

Tilaisuus on maksuton, ja siihen otetaan mukaan 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Esimerkkituotteena työpajassa käytetään sähkömoottoripyörää. Konseptointimenetelmä on kehitetty EU-rahoitteisessa BisTech-hankkeessa.

Kouluttaja, lisätietoja
Kai Kärkkäinen, Savonia-amk
044 785 6297, kai.karkkainen@savonia.fi

Ilmoittaudu 11.11.2022 mennessä 

Tilaisuuden esite