Kiitos osallistumisestasi Kestävä kehitys liiketoiminnassa - tilaisuuteen Varkaudessa 5.6.2018.

Alla olevista linkeistä löydät iltapäivän puhujien esitykset ja heidän yhteystietonsa.
 

Antti Anhava, Fortum Waste Solutions Oy: Vaarallisten jätteiden tunnistaminen, merkitseminen ja varastointi sekä syntypaikkajätteen lajittelu

Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus: Elinkaariklinikka; Maksuton kevennetty elinkaariarviointi pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista ja kustannuksista

Kati Lundgren ja Anu Salo, Savon Koulutuskuntayhtymä: Ekokompassi; Käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin.